1. В Центрі моніторингу за допомогою фільтрів оберіть кейс що найбільше потребує уваги та перейдіть до нього.


2. Ознайомтесь з первинним повідомленням заявника. Якщо недостатньо інформації - зупиніть розгляд та поставте додаткові запитання.


3. Якщо інформації достатньо - оберіть категорію порушення, визначте пріоритет та призначте відповідального кейс менеджера.


4. Сформуйте команду кейса. 


5. Завантажте робочу програму та/або створіть і делегуйте учасникам команди ваші завдання.


6. В Матеріалах кейса створіть та належно класифікуйте документи, щоб зафіксувати ті чи інші оперативні заходи або описати докази, які ви долучаєте до справи. Зафіксуйте можливих порушників та свідків.


7. В розділі Факти зареєструйте виявлені факти та сформовані гіпотези. Пов’язуйте факти з матеріалами (документами та доказами), а також між собою.


8. Після закінчення перевірки, сформуйте висновки команди та занесіть до відповідної форми. Укажіть винних та рекомендовані заходи, а потім передайте кейс на розгляд керівництву.


9. Зареєструйте прийняте керівництвом рішення та повідомте заявника про це.

 

10. Переконайтесь, що отримали позитивний зворотний зв’язок від заявника, щодо того, як його проблему було вирішено та закрийте кейс.