1. W Pulpicie kontrolnym Użyj filtrów, aby wybrać sprawę, która wymaga największej uwagi i przejdź do niej.


 2. Przeczytaj pierwszą wiadomość. Jeśli nie ma wystarczających informacji - przerwij recenzję i zadaj dodatkowe pytania.3. Jeśli jest wystarczająco dużo informacji – wybierz kategorię naruszenia, ustal priorytet i wyznacz odpowiedzialnego kierownika sprawy.


 

4. Wygeneruj zespół ds. sprawy w zakładce „Zaangażowani”. 5. Pobierz workflow w zakładce „Zadania” i/lub stwórz i deleguj swoje zadania członkom zespołu. 

 

6. W „Aktach sprawy” stwórz i odpowiednio sklasyfikowaj działki, aby zarejestrować określone czynności operacyjne lub opisać dowody, które dołączasz do sprawy. Zapisz potencjalnych sprawców i świadków.

 

7.  W sekcji Fakty zapisz znalezione fakty i sformułowane hipotezy. Łącz fakty z materiałami (dokumentami i dowodami), a także między sobą.

 

8.  Na zakończenie badania sformułuj wnioski zespołu i wpisz je w odpowiedniej formie. Zidentyfikuj winnych i zarekomenduj działania dyscyplinarne, a następnie przekaż sprawę kierownictwu.

 

9. Zapisz decyzję podjętą przez kierownictwo i powiadom informatora.


10.  Upewnij się, że otrzymałeś pozytywną informację zwrotną od informatora na temat rozwiązania jego problemu i zamknij sprawę.