Створення матеріалу

Створювати матеріали може кожен учасник команди кейса.

Змінювати / редагувати матеріали може лише той користувач, який його створив, або менеджер кейса або адміністратор системи.


Перейдіть в розділ Матеріали в бічному навігаційному меню. Ви побачите Реєстр матеріалів справи.

Натисніть кнопку “Додати” в вгорі справа.


У картці матеріалу, що відкрилась, заповніть необхідні поля.

За потреби, завантажте файл.

Поле “Джерело” має містити інформацію, що пояснює, звідки (місце, видавник, автор, розповсюдник) взявся цей матеріал. Наприклад: Матеріал “Договір про надання послуг” має містити джерело “Бухгалтерія центрального офісу компанії”. В полі також може бути зазначено посилання на вебадресу.

Поле “Опис” має містити висновки: повну назву з датами навіщо даний матеріал потрібен; що саме він підтверджує і дає?

Щоб завершити, натисніть кнопку “Зберегти”.


Редагування матеріалу

Щоб відредагувати матеріал потрібно відкрити картку потрібного вам матеріалу, навести вказівник на поле, яке треба змінити. Клацніть вказівником, щоб активувати режим редагування поля.


Оцінка матеріалу

Оцінка матеріалу передбачає визначення, чи може матеріал слугувати доказом, того чи іншого факту та, чи відповідає він вимогам щодо правдивості.

Надійність матеріалу — це якість інформації, яка забезпечує обґрунтовану відсутність у ній помилок і виправлень, відображає належну інформацію. На надійність доказів можуть впливати наступні фактори:

  • Незалежність джерела інформації. 

  • Компетентність джерела інформації. 

  • Об'єктивність подій і явищ, коли не виникає сумнівів, щодо їх надійності.


Надійність доказу передбачає відомість, можливість перевірити істинність і доброякісність як самого джерела, так і способу отримання фактичних даних, надійність носія та засобів фіксації.


Наприклад: згідно з Міжнародним стандартом аудиту (МСА 500) «Аудиторські докази» при оцінці надійності доказів варто враховувати чотири правила:

  1. докази, отримані із зовнішніх джерел, надійніше отриманих із внутрішніх джерел;

  2. докази, отримані із внутрішніх джерел, більш надійні, якщо системи бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю ефективні;

  3. докази, зібрані самостійно, надійніше доказів, наданих суб’єктом перевірки;

  4. докази у формі документів і письмових заяв надійніше заяв, представлених в усній формі.


Щоб оцінити надійність матеріалу, потрібно відкрити картку матеріалу, знайти поле оцінки матеріалу та проставити належну кількість зірочок: до трьох.Низька оцінка надійності - Команда кейсу перевірила джерело і отримала позитивний результат.  Однак, незважаючи на це, надійність матеріалу викликає сумніви. Команда кейсу вжила заходи, з пошуку доказів, які б спростували або скомпрометували надійність матеріалу, та не знайшли або не мали змоги знайти негативної інформації. Існує велика імовірність виникнення додаткових матеріалів в майбутньому, які можуть негативно вплинути на оцінку надійності даного матеріалу.

Середня оцінка надійності - Джерело перевірене, та відповідає критеріям незалежності і компетентності. Однак, все ще існують деякі сумніви. Проте, даний матеріал логічно поєднується з іншими матеріалами з високою оцінкою надійності або його надійність підтверджується багатьма матеріалами середньої надійності.

Висока оцінка надійності - надійність матеріалу та його джерела не викликає сумнівів. Надійність легко перевірити через декілька незалежних джерел. Матеріал може виступати доказом. Складно або неможливо уявити обставини, які б могли спростувати або скомпрометувати доказ.


Щоб класифікувати матеріал, як доказ, необхідно проставити відповідну позначку в картці самого матеріалу.

 

Або в Реєстрі матеріалів справи...


Доказ - це матеріал, на підставі якого командою кейса та керівництвом компанії  стає можливим встановлення наявності або відсутності того чи іншого факту або обставин.  Тобто, доказом є не факт, не обставина, а фактичні дані. 

Головним критеріями визначення доказів є:

  • висока або середня оцінка правдивості матеріалу;

  • дотримання загальних правил доведення (що гарантують повноту і ясність фіксації) - матеріал щось доводить;

  • відмова включення до доказу різного роду припущень.

Тому, в якості доказів не можуть бути допущені матеріали, що оформлені належним чином, оперативно-розшукова інформація без подальшої перевірки, анонімні листи і заяви самі по собі, докази, отримані при провадженні слідчих дій за відсутності неупереджених свідків і т.д.