Інформація заноситься до вебсистеми й відразу ж потрапляє в базу даних Вашої компанії.
Перелік користувачів системи компанія визначає самостійно.

Етиконтроль фізично не має можливості передати інформацію після того, як вона була записана в базі даних, а також не має права передавати права доступу особам, що не були визначені компанією у ролі користувачів системи.