Реагування є частиною сфери управління інцидентами (incident management) і передбачає негайне повідомлення відповідального представника (користувача системи) компанії про отримання тривожного сигналу від заявника, пріоритезацію повідомлень, можливість делегування повідомлення іншим користувачам, а також контроль своєчасності обробки таких повідомлень.