Вся інформація по справі, яка перебуває в базі даних, належить компанії.
Компанії самостійно затверджують політику зберігання даних.

За замовчуванням, будь-яка інформація по справі, зберігається ще два місяці після закриття справи. Після цього, справа піддається процедурі очищення: зберігається лише скелет важливої інформації, а всі імена та персональні дані видаляються.