Будь-яка інформація через веб-сайт або контакт-центр напряму потрапляє в базу даних, яка належить Вашій компанії.
"Напряму" означає, що вона більше ніде не реєструється і не зберігається. У нас залишаються лише загальні дані про час і тривалість контакту, вид та номер інциденту, а також унікальний код інформатора.

Крім цього, з міркувань інформаційної безпеки, ми очищаємо тимчасову пам'ять (кеш) серверів веб-системи та терміналів контакт-центру регулярно, щоб виключити можливість збереження навіть біта конфіденційної інформації.

Ми не маємо постійного доступу до бази даних, і навіть за необхідності технічного обслуговування, такий доступ відбувається після узгодження з компанією і під наглядом її технічних фахівців. У той же час, система фіксує будь-які запити на доступ до даних.

Зберігання Ваших даних в базі даних компанії організовано відповідно до вимог законодавства відповідної юрисдикції.