Upewnij się, że 2FA jest uwzględnione w Twoim planie taryfowym.


1. Przejdź do swojego profilu użytkownika


2. Kliknij Weryfikacja dwuetapowa


3. Wpisz swój numer telefonu komórkowego


4. Potwierdź swój numer wpisując kod z sms i kliknij Zweryfikuj


5. Gdy tylko Twój telefon zostanie ZWERYFIKOWANY, możesz przystąpić do konfigurowania weryfikacji dwuetapowej. 

Kliknij Skonfiguruj weryfikację dwuetapową


6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dialogowym:

  • Pobierz aplikację do weryfikacji dwuetapowej:
    iPhone, iPod Touch lub iPad:  Authy na iOS

    Urządzenia z Androidem: Google Authenticator

  • Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji uwierzytelniającej.
  • Wprowadź kod z aplikacji uwierzytelniającej
  • Kliknij Włącz weryfikację dwuetapową


7. Zobaczysz potwierdzenie WŁĄCZONE


WAŻNE :

Automatyczne przywracanie drugiego stopnia jest wyłączone zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa informacji. 

Jeśli zgubisz urządzenie lub aplikację drugiego kroku — skontaktuj się z administratorem lub pomocą techniczną Ethicontrol w celu uzyskania pomocy.