Uwaga: użyj tego, aby zmienić przepustkę w interfejsie zarządzania. Interfejs reportera znajduje się pod linkiem: Jak zmienić hasło reportera?


1. Znajdź w prawym górnym rogu ikonę swojego Profilu.


2. Przejdź do profilu.

3. Wpisz swoje nowe hasło w polu testowym „Hasło” i jego potwierdzenie w kolejnym polu tekstowym.

Weź pod uwagę złożoność hasła. Zalecamy korzystanie z  https://passwordsgenerator.net/


4. Naciśnij „Zapisz”