1. Оцініть необхідність залучення зовнішніх слідчих або юристів?
 2. Виберіть менеджера розслідування
 3. Виберіть перелік завдань виходячи з категорії інциденту
 4. Виберіть команду, яка буде залучена в розслідування
 5. Повідомте команду
 6. Перевірте і затвердите склад команди
 7. Повідомте вище керівництво компанії про розслідування, а також вище керівництво власника процесу
 8. Ознайомтесь з регламентаційними документами компанії в області закупівель
 9. Визначте перелік учасників процесу і їх ролі
 10. Визначте коло підозрюваних
 11. Визначте коло свідків
 12. Згенеруйте версії й гіпотези, що сталося, допущення комбінацій фактів і обставин
 13. Складіть і затвердите план розслідування
 14. Зафіксуйте юридичні вимоги до розслідування
 15. Визначте перелік дій для збереження репутації залучених сторін
 16. Визначте перелік необхідних доказів
 17. Зафіксуйте процедуру звернення з доказами, права й обмеження
 18. Вивчіть контрагента
 19. Вивчіть можливі зв'язки контрагента з учасниками процесу
 20. Вивчіть наявну інформацію про підозрюваних
 21. Встановіть зв'язку підозрюваних, минулі, чинні
 22. Оцініть ринковість операцій, виходячи з рівня цін і умов постачання
 23. Проведіть незалежну експертизу якості товару і послуг
 24. Проведіть інтерв'ю з заявником
 25. Проведіть інтерв'ю зі свідками
 26. Проведіть інтерв'ю з постачальниками, які програли тендер
 27. Проведіть інтерв'ю з контрагентом
 28. Зафіксуйте інтерв'ю та оцініть рівень правдивості
 29. Зберіть докази
 30. Вивчіть електронне листування між контрагентом і підозрюваним
 31. Вивчіть електронні файли
 32. Сформуйте перелік документів, до яких мали безпосереднє відношення підозрювані
 33. Перевірте результати роботи підозрюваних на відповідність вимог компанії
 34. Оцініть якість доказів
 35. Проведіть інтерв'ю з підозрюваними
 36. Зафіксуйте інтерв'ю та оцініть рівень правдивості
 37. Проведіть аналіз зібраної інформації та документів
 38. Оцініть правдивість зібраних фактів
 39. Сформуйте фінальне розуміння подій і оціните правильність гіпотез
 40. Визначте достатність фактів і доказів для передачі справи в правоохоронні органи
 41. Зафіксуйте результат розслідування та рекомендації
 42. Підготуйте і відправте звіт