Кожен користувач системи може створювати та реєструвати  повідомлення:

 • безпосередньо в системі; 

 • від свого імені;

 • через спеціальну спрощену вебформу.


Створені повідомлення можуть створюватись лише в режимі ідентифікації. 

Для анонімного режиму - доцільно скористатись вебпорталом заявника.


Повідомлення, які створені користувачами системи називаються  - Службові повідомлення. Службові повідомлення, які ще не надіслані та мають форму чернетки мають назву Оперативні нотатки.Перед тим як створити повідомлення необхідно створити його чернетку Оперативну нотатку. Кожну Оперативну нотатку будь-коли можна доправити як нове повідомлення до системи. Ця дія є незворотною - Нове повідомлення неможливо перетворити на  Оперативну  нотатку.


Оперативні нотатки:

 • призначені для запису будь-якої оперативної інформації, яка стала відома користувачу;

 • створені  для збору інформації до моменту створення кейса (провадження), особливо тоді коли таку інформацію важливо зафіксувати, однак її недостатньо для подальших кроків з розгляду та реагування;

 • іншими словами - це база оперативних знань;

 • не відображаються в статистиці кейсів;

 • є конфіденційними записами користувача з обмеженим доступом;

 • до них має доступ лише користувач та адміністратор системи;

 • можна об’єднувати в один кейс (даний функціонал в розробці);

 • можна приєднати як матеріал іншого кейсу (даний функціонал в розробці);

 • можна використовувати під час пошуку інформації про фігурантів або інших об’єктів чи суб’єктів, чи атрибутів системи (даний функціонал в розробці).


Створити оперативну нотатку

Знайдіть та натисніть синю кнопку з великим білим плюсом у правій частині верхнього навігаційного меню.


Або

 • Перейдіть у верхнє навігаційне меню

 • Оберіть меню “Повідомлення та кейси”

 • Перейдіть на суб-меню “Оперативні нотатки”

 • Тисніть “Створити нову нотатку” в незаповненому просторі таблиці нотаток.

 


Щоб зафіксувати більше деталей у стандартизованому структурованому вигляді - розкрийте додаткові питання натиснувши на “Деталі”.


 


Додайте усіх можливих залучених осіб. Кожній вказаній особі доцільно відразу зазначити її відношення до зазначеної інформації:

 • Свідок

 • Заявник

 • Винуватець або співучасник

 • Постраждалий або близький постраждалого


Щоб змінити назву нотатки - натисніть на неї та внесіть необхідні зміни в жовтому полі для змін.


Додавайте файли перетягуючи у вказану область або за допомогою діалогу.

 

Оберіть місце події - відповідний підрозділ компанії


Визначте категорію порушення, обравши зі стандартного переліку.

Вкажіть актуальність інформації в часі.

Вкажіть ваше відношення до інформації.

Щоб зберегти нотатку тисніть “Зберегти оперативну нотатку”


Надіслати службове повідомлення

 • Створіть нову оперативну нотатку або відкрийте вже наявну.

 • Натисніть на кнопку “Зареєструвати службове повідомлення”, щоб створити нове службове повідомлення.

 

Або

 • відкрийте таблицю з оперативними нотатками та натисніть на значок реєстрації службового повідомлення в рядку відповідної нотатки.


Що відбувається після реєстрації службового повідомлення?

Кожне нове службове повідомлення потрапляє до системи реагування по аналогії з будь-якими іншими повідомлення заявників:

 • підлягає обов’язковій процедурі перевірки на достатність інформації, класифікації, пріоритезації та подальшому розгляду.

 • потрапляє на розгляд аналітику (за наявності) та координатору.

 • має режим обмеженого доступу - спочатку до повідомлення надається доступ лише аналітику та координатору, пізніше відповідальному менеджеру за кейс.

  • автор повідомлення отримує доступ до кейса з правами заявника, попри те, що він є авторизованим користувачем системи.

  • якщо необхідно автору повідомлення надати більше прав в кейсі - його необхідно додати в команду кейса.

 • вимагає належного реагування у встановлені регламентні строки та за правилами, які застосовуються до інших повідомлень заявників.