Розслідування є логічним продовженням функції реагування у випадках, коли якісне реагування вимагає більш ретельного вивчення ситуації та дослідження фактів. 
Розслідування (case management) передбачає автоматизоване формування команди, призначення наперед заготовленого сценарію (потоку завдань), а також документування матеріалів справи в системі.